Működési Szabályzat és Vezérelvek

1. Felhasználóra vonatkozó szabályzat

1.1 Felhasználó azzal, hogy részt vesz egy Business Flow 8 üzleti platform által üzemeltetett online/offline rendezvényen, ráutaló magatartással elfogadja a Business Flow 8 üzleti platform Működési szabályzat és vezérelvek 1. pontját, amely rá, mint Felhasználóra (azaz Előfizetéssel nem rendelkezőre) vonatkozó szabályzatot tartalmazza.

1.2 Felhasználó  elfogadja, hogy a Business Flow 8 üzleti platform, számára vendég, azaz próba alkalmakat biztosít, melyeket az alábbiak szerint korlátozz:

   • Flow 8 online meetup-ok esetében a Felhasználók számára a vendég próba alkalmakat félévente (180 naptári nap) maximum 2 alkalommal teszi lehetővé, melyeket 180 nap letelte után újra megnyit.
   • Business Flow 8 offline üzleti találkozók esetében a Felhasználók számára a vendég próba alkalmakat évente (365 naptári nap) maximum 2 alkalommal teszi lehetővé, és 365 nap letelte után után újra megnyit.

1.3 Felhasználó  megértette és elfogadta, hogy az elérhetőségei (neve; e-mail címe; telefonszáma; cégneve; weboldala és tevékenységi köre) szerepelnek abban a listában, melyet a Business Flow 8 üzleti platform az adott esemény résztvevőiről készít, és megosztja az adott esemény résztvevőivel e-mailben és a Business Flow 8 applikáción keresztül.

1.3.1 Felhasználó  megértette és elfogadta, hogy a Business Flow 8 üzleti platform nem engedélyezi, azaz  határozottan tiltja, hogy az általa közvetített résztvevői lista adatait bármelyik résztvevő által, a résztvevők előzetes beleegyezése nélkül más célokra (pl. e-mail lista bővítése, hírlevél küldés, vagy postai DM küldemények küldése, stb.) felhasználja.

1.3.2  Felhasználó megértette és elfogadta, hogy a résztvevők ugyanakkor hozzájárulnak, hogy sikerük érdekében a Business Flow 8 üzleti platformtól időközönként leveleket, e-maileket, üzeneteket, stb. fogadnak.

1.4 Felhasználó  megértette és elfogadja, hogy a találkozókon megismert résztvevőket személyesen, vagy telefonon megkeresheti üzleti ajánlattal, vagy együttműködési szándékkal, de elutasítás esetén nem zaklathatja őket.

 

 

2. Az Előfizetői jogviszonyra vonatkozó szabályzat:

2.1 Előfizető megismerte és elfogadja a Business Flow 8 üzleti platform közösségre vonatkozó szabályokat és közösségi elvárásokat. Vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az üzleti közösség munkájában, kapcsolatrendszerével építi annak üzleti elérését és erejét, valamint törekszik az itt megfogalmazottak betartatására és betartatására.

2.2 Előfizető kijelenti, hogy legális tevékenységet képvisel, és minden esetben etikus üzleti magatartásra törekszik. 

2.3 Előfizető jogot szerez arra, hogy a Business Flow 8 üzleti platform ÁSZF-ben foglalt lehetőségek alapján, előfizetésének megfelelően látogassa a Business Flow 8 üzleti platform keretein belül szervezett online/offline üzleti találkozókat, és egyéb rendezvényeket. Előfizető továbbá jogot szerez, hogy korlátozás nélkül előfizetői jogosultsági szintjének megfelelően használja a Business Flow 8 applikáció minden funkcióját, valamint igénybe vehet minden kedvezményt, amit a Business Flow 8 üzleti platform közvetlenül, vagy közvetítve a partnerein keresztül nyújt mindaddig, amíg érvényes előfizetéssel rendelkezik.

2.4 Előfizető vállalja, hogy a Business Flow 8 üzleti platform  ÁSZF-ben közzétett, általa választott előfizetési módozatot – havi, féléves, vagy éves rendszerességgel előre megfizeti. 

2.5 Előfizető megismerte, megértette és elfogadta, hogy az előfizetői jogviszonya minden esetben 1 évre, azaz 365 napra jött létre, függetlenül attól, hogy melyik fizetési módozatot választotta. Előfizető megértette és elfogadja, hogy az előfizetés megszerzése után a Business Flow 8 üzleti platform nem térít vissza számára előfizetői díjat, és a fizetési kötelezettsége mindaddig fenn áll, amíg az 1 éves előfizetési időszaka le nem jár.

2.6 Előfizető megértette és elfogadta, hogy előfizetése nem ruházható át és nem helyettesíthető, azaz Előfizető nem küldhet helyettesítőt, tevékenységét kizárólag saját maga képviselheti.

2.6.1  Előfizető megértette és elfogadta, hogy társas vállalkozás esetén, amennyiben a vállalkozás több képviselője is Business Flow 8 üzleti platform előfizetői jogviszonyt akar szerezni, azt külön-külön kell megváltania minden szereplőre.

2.6.2 Előfizető megértette és elfogadta, hogy a Business Flow 8 üzleti platform előfizetői jogviszonyával minden szolgáltatásból egyetlen kedvezményt vehet igénybe, az előfizetésével járó kedvezmények kizárólag rá vonatkoznak.

2.7 Előfizető megértette és elfogadta, hogy a Business Flow 8 üzleti platform tevékenységére vonatkozóan nem biztosít versenytárs kizárást, azaz a Business Flow 8 üzleti platform közösséghez egy adott szakterületnek több képviselője is csatlakozhat. Ebben kivételt, csak a BFlow Franchise Partnerek által üzemeltetett Master Class csoportok képeznek kivételt, melyeket a Franchise Partnerek saját jogkörben szabályoznak.

2.8 Előfizetőnek jogában áll a tevékenységén változtatni, amit a Business Flow 8 applikációban, vagy a Business Floow Zrt. központi munkatársainál tud kezdeményezni.

2.9 Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy a Business Flow 8 applikációban a teljes és részletes profilját feltölti, a jelentkezéstől számított 8 munkanapon belül.

2.10 Előfizető megértette, hogy lehetősége van ajánlói jutalék adására és fogadására, amennyiben egy üzleti ajánlás nyomán üzleti forgalom keletkezett, és ezt az ajánlott fél kezdeményezi 0-10% mértékben. Az Ajánlói jutalék adás nem kötelező, hanem önkéntes alapú.

2.11 Előfizető megértette és elfogadja, hogy a Business Flow 8 üzleti platform  előfizetői jogviszonnyal olyan szolgáltatásokat vesz igénybe, amely a saját aktív tevékenységére épül. azaz aktív tevékenység nélkül nem, vagy kevésbé lesz eredményes. 

2.12 Előfizető megértette és elfogadja, hogy a Business Flow 8  üzleti platform abban az esetben felmondhatja előfizetői jogviszonyát, amennyiben Előfizető aktivitása, vagy kommunikációja sérti a közösség érdekeit és jó hírnevét, illetve ellene olyan igazolt bejelentés érkezik, amely az Etikai Kódexben foglaltakat sérti. Az előfizetői jogviszony abban az esetben is felmondható, ha Előfizető megsérti bármelyik másik Előfizető, vagy Felhasználó faji, vallási, nemi, szexuális, illetve politikai hovatartozását, az ÁSZF-et, vagy a Működési szabályzatot. 

2.13 Előfizető megértette és elfogadja, hogy előfizetése megújítása automatikusan történik, amennyiben Előfizető a Business Flow 8  üzleti platform online felületein az előfizetése megszüntetését nem kezdeményezi. Az előfizetés automatikusan meghosszabbításra kerül újabb 1 évre, azaz 365 napra, az előző időszakban megadott fizetési módozat alapján.

2.14 Előfizető elfogadja, hogy a Business Flow 8 applikáció kivételével nem jogosultak a Business Flow 8  üzleti platform szellemi tulajdonának (pl. logók, védjegyek, elnevezések, szlogenek, szerzői jog által védett egyéb anyagok stb.) használatára. Ezek gyártása, elosztása, eladása, piaci értékesítése, vagy bármely termék vagy szolgáltatás reklámozása, a Business Flow 8  üzleti platform szellemi tulajdonának egyéb más módon történő használata a Business Floow Zrt. hivatalos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehetséges. 

2.14.1 Előfizető a Business Flow 8  üzleti platform branding előírásoknak megfelelő szabályokat kötelesek betartani minden engedélyezett használat során.

 

 

3. A találkozókon való részvételével kapcsolatos szabályzat: 

A “találkozók” alatt a Business Flow 8  üzleti platform online/offline, a BFlow Franchise Partnerek által szervezett Master Class online/offline üzleti találkozók, illetőleg a Business Floow Zrt. által szervezett egyéb rendezvények értendőek.

3.1 Előfizető megértette és elfogadja, hogy kizárólag olyan Business Flow 8  üzleti platform, valamint a BFlow Franchise Partnerek által szervezett online/offline Master Class üzleti találkozók rendszeres látogatására jogosult, amelyre az aktív előfizetéssel rendelkezik.

3.2 Előfizető megértette és elfogadja, hogy a találkozókon való részvétele döntő fontosságú, mert a saját sikere múlik ezen. 

3.1.1 Előfizető törekszik arra, hogy előfizetésének megfelelően, a 3.1 pont betartásával, minél több találkozón vegyen részt. Előfizető elfogadja, hogy erre semmilyen formában nincs kötelezve és számon kérve – erről saját belátása szerint, szabadon dönt.

3.2. Előfizető megértette és elfogadja, hogy a találkozókra önmaga helyett nem küldhet helyettesítőt, tehát a találkozókon való korlátlan részvétel kizárólag rá, mint előfizetőre vonatkozik.

3.3 Előfizető vállalja, hogy a találkozókon kizárólag azt a tevékenységet képviseli, amelyet a Business Flow 8 applikációban megadott. Arra törekszik, hogy magáról és a foglalkozását illetően közérthető és egyértelmű információkat közvetítsen a közösség Előfizetői és Felhasználói számára.

3.4 A Business Flow 8  üzleti platform vállalja, hogy a szolgáltatásainak keretein belül szervezett találkozókról, a szervezett közösségekről Előfizető számára a Business Flow 8 applikáción keresztül folyamatosan tájékoztatást nyújt, és az eseményekről meghívókat küld. 

3.4.1 Előfizető vállalja, hogy rendszeresen visszajelez a Business Flow 8 applikáción keresztül, hogy részt vesz-e az adott találkozón, amiről meghívott kapott.

3.5 A Business Flow 8  üzleti platform vállalja, hogy a keretein belül szervezett találkozók résztvevőinek résztvevői listát küld, melynek célja a személyes kapcsolatépítés, azaz az üzleti ajánlatok adásának támogatása. 

3.5.1 Előfizető megértette és elfogadta, hogy az elérhetőségei (neve; e-mail címe; telefonszáma; cégneve; weboldala és tevékenységi köre) szerepelnek abban a listában, melyet a Business Flow 8  üzleti platform az adott esemény résztvevőiről készít, és megosztja az adott esemény résztvevőivel e-mailben, valamint az applikáción keresztül.

3.5.2 Előfizető megértette és elfogadta, hogy a Business Flow 8  üzleti platform határozottan tiltja, hogy az általa közvetített résztvevői adatok bármelyik résztvevő által, a résztvevők előzetes beleegyezése nélkül más célokra (pl. e-mail lista bővítése, hírlevél küldés, vagy postai DM küldemények küldése, stb.) felhasználja.

3.5.3 A résztvevők ugyanakkor hozzájárulnak, hogy sikerük érdekében a Business Flow 8  üzleti platformtól  időközönként leveleket, e-maileket, üzeneteket, stb. fogadnak.

3.6 A Business Flow 8  üzleti platform  vállalja, ha egy Felhasználóval, vagy Előfizetővel kapcsolatban probléma merül fel – például annak üzleti magatartása, etikai vagy a közösség iránti elkötelezettsége alapján, vagy az ÁSZF, Működési szabályzat és irányelvek és/vagy az Etikai kódexében és/vagy Adatkezelési szabályzatban foglaltak be nem tartása miatt – Előfizetőt és/vagy Felhasználót belátása szerint szankcionálhatja. 

A szankcionálás eszközei:

   • Nyilvános helyreigazítás kérése az Előfizetők előtt (etikátlan viselkedés esetén),
   • Felhasználó, vagy Előfizető felszólítása írásban az érintettek bevonásával
   • Felhasználó, vagy Előfizető időszakos felfüggesztésével, 
   • Felhasználó, vagy Előfizető teljes, vagy részleges korlátozásával, illetve 
   • Előfizető előfizetésének megszüntetésével, vagy Felhasználó felhasználásának végleges törlésével.

 

 

4. Előfizetők aktivitásával kapcsolatos szabályzat

4.1 Előfizető vállalja, hogy minden helyzetben korrekt, megbízható és etikus magatartást tanúsít.

4.2 Előfizető vállalja, hogy a Business Flow 8  üzleti platform közösségét saját érdekközösségének tekinti, ezért megbízható Felhasználókat hív, hogy minél többen megismerjék a platform előnyeit.

4.3 Előfizető vállalja, hogy támogatja a Business Flow 8 üzleti platformhoz kapcsolódó számára szimpatikus Felhasználókat és Előfizetőket, ezért rendszeresen helyzetbe hozza őket saját kapcsolatrendszerében, mert ők ugyanígy foglalkoznak ezzel.

4.4 Előfizető vállalja, hogy személyes megbeszéléseket szervez a számára érdekes Felhasználókkal és Előfizetőkkel, hogy jobban megismerje őket, mert így katalizálódik egymás támogatása és ajánlása.

4.5 Előfizető vállalja, hogy a találkozókon, vagy a személyes megbeszélések alkalmával nem értékesíteni akar, hanem együttműködni – ezért rendszeresen képzi magát a Business Flow 8 applikáció segítségével.

4.6. Előfizető vállalja, hogy az általa a találkozókra meghívott vendég Felhasználót felkészíti és fogadja a találkozón.. A tevékenyégéért felelősséget vállal a találkozó ideje alatt, segíti és támogatja őt a közösséghez való kapcsolódásban

4.7  Előfizető vállalja, hogy a Business Flow 8 üzleti platform Előfizetőitől ugyanezt a szellemiséget és működést várja el.

 

 

 

5. A találkozókkal kapcsolatos szabályzat

A “találkozók” alatt a Business Flow 8 üzleti platform, a BFlow Franchise Partnerek által, , valamint a Business Floow Zrt. szervezett online/offline üzleti találkozók értendőek.

5.1 A Business Flow 8 üzleti platform vállalja, hogy a saját és a BFlow Franchise Partnerein keresztül rendszeresen online és offline üzleti találkozókat szervez, amelyekről minden információt a Business Flow 8 applikáción keresztül juttat el az Előfizetőkhöz. A találkozók időpont módosítása és lemondása szintén a Business Flow 8 üzleti platform, valamint a BFlow Franchise Partnerek hatáskörébe tartozik.

5.2 A Business Flow 8 üzleti platform  vállalja, hogy a találkozók időtartama maximum 120-150 perc, ahová Előfizetőnek javasolt pontosan érkeznie, és a találkozó teljes időtartamára maradnia. A találkozók lebonyolítása előre meghatározott forgatókönyv alapján történik, professzionális kivitelezéssel. A találkozók levezetésért és a szabályok betartásáért a Business Flow 8 üzleti platform, illetve a BFlow Franchise partnerei által kijelölt vezetők felelősek. 

5.3 A Business Flow 8 üzleti platform vállalja, hogy az Előfizetők találkozókkal kapcsolatos igényeit, elvárásait és visszajelzéseit rendszeres monitorozza, és azoknak megfelelően a találkozók folyamatos fejlesztését biztosítja. 

5.4. A Business Flow 8 üzleti platform vállalja a találkozók minőségbiztosítását, valamint közösségek vezetőinek folyamatos fejlesztését és képzését.

5.4 A Business Flow 8 üzleti platform vállalja, hogy magas szinten tartja a találkozókon történő értékteremtést és tudásmegosztást. Ennek érdekében az alábbiakat garantálja:

   • A találkozók célja az értékteremtés és a tudásmegosztás. Olyan közérdekű és fejlesztést célzó információk, módszerek, vagy gyakorlati tapasztalatok megosztása, amelyek nem, vagy csak nyomokban tartalmaznak reklám célú üzeneteket.
   • Az előadók kizárólag ellenőrzött közegből kerülhetnek ki – a Business Flow 8 üzleti platform, vagy a BFlow Franchise Partnerek meghívásával.
   • Az előadók nem foglalhatnak állást semmilyen vallási, faji, szexuális, vagy politikai nézetek ellen/mellett, illetve az előadások, workshopok sem foglalhatnak állást ezen témákban.

5.5 A Business Flow 8 üzleti platform vállalja, hogy a Felhasználók és Előfizetők számára olyan meghívó rendszert biztosít, amellyel azok rendszeresen újabb Felhasználókat és Előfizetőket kapcsolhatnak a Business Flow 8 üzleti platformhoz, a GDPR szabályok betartásával. 

5.6 A Business Flow 8 üzleti platform vállalja, hogy a Felhasználókat, azok vendég alkalmait, az Előfizetőket nyilvántartja, minden esetben ajánlóhoz köti, hogy a későbbiekben is nyomon követhető legyen a kialakult felelősségi és érdekeltségi viszony, illetve mérhetővé váljon a Felhasználók és Előfizetők közösségi aktivitása.

5.7 Az Előfizető vállalja, hogy a találkozókra folyamatosan, a saját belátása és ütemezése alapján megbízható vállalkozókat hív. 

5.8 Az Előfizető vállalja, hogy elvégzi a vendég Felhasználók minősítését. Eldönti, hogy a potenciális vendéget megbízható kapcsolatnak tartja-e. Csak abban az esetben hívja meg, amennyiben bátran ajánlani meri a közösség számára. Előfizető felelősséget vállal a meghívottja üzleti magatartásáért. 

5.9 Az Előfizető vállalja, hogy elvégzi a vendég felkészítését a Business Flow 8 üzleti platform képzési programjában a Networking tudástár segítségével, amellyel szisztematikusan tudja felkészíteni a vendég Felhasználót a találkozóra. 

 

Kelt: Budapest, 2023. 04. 23.
(A változtatás jogát fenntartjuk)