Általános Szerződési Feltételek

A Business Flow 8 üzleti platform egy globális vállalkozó fejlesztő és kapcsolatépítő közösség, melynek üzemeltetője a Business Floow Zrt. A platform (továbbiakban: Business Flow 8 üzleti platform) vállalkozók számára szervez online és offline üzleti eseményeket és nyújt üzleti szolgáltatásokat, amelyekkel azok gyorsabban fejleszthetik önmagukat és vállalkozásukat, valamint könnyebben kapcsolódhatnak hozzájuk hasonló és cégvezetőkhöz.

A cég neve: Business Floow Zrt.

 • A cég székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 7-9. 1. em. 4.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-141511
 • Adószám: 27416044-2-43
 • Képviselő: Varga István
 • Mobil: +36 70 320 20 84
 • Email: varga.istvan@businessflow.hu
 • Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala lajstromszáma: M1700920/4A

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Business Flow 8 üzleti platform által biztosított üzleti szolgáltatások használatára vonatkozó lehetőségeket és feltételeket.

PREAMBULUM:

A Business Floow Zrt. célja a Business Flow 8 üzleti platform üzleti szolgáltatás és keretrendszerén keresztül, egy globális vállalkozó fejlesztő és kapcsolatépítő szervezetet hozzon létre és működtessen, amely minden, a platformhoz csatlakozott vállalkozó számára lehetőséget teremt a személyes fejlődésén keresztül, a tisztességen alapuló stabil üzleti növekedés elérésére, valamint globális gazdasági üzleti erőtér kiépítésére.

A Business Flow 8 üzleti platform az általa biztosított üzleti szolgáltatásokat minden vállalkozó számára díjmentesen elérhetővé és kipróbálhatóvá teszi, de a rendszeres használatára vonatkozóan különböző szintű előfizetésekhez köti.

Jelen ÁSZF célja, hogy hatékony információt szolgáltasson a Business Flow 8 üzleti platform használatából származó üzleti előnyök, valamint a használatára vonatkozó feltételek teljeskörű megismerésére.

A Business Flow 8 üzleti platform bármilyen jogcímen történő használata esetén kötelező megismerni, elfogadni és alkalmazni az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF), a Működési Szabályzatban, az Etikai Kódexben, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglalt üzleti és viselkedési irányelveket.

ÁLTALÁNOS DEFINÍCIÓK ÉS STÁTUSZOK:

Felhasználó minden díjmentesen regisztrált vállalkozó, aki a Business Flow 8 üzleti platform rendszerébe önként regisztrált, de még nem rendelkezik semmilyen aktív előfizetéssel (továbbiakban: “Felhasználó”). A Business Flow 8 üzleti platform a Felhasználó számára korlátozott betekintést és elérést biztosít arra, hogy az által nyújtott szolgáltatásokat megismerje és kipróbálja.

Előfizető minden olyan vállalkozó, akik a Business Flow 8 üzleti platform bármelyik (Flow 8 online Előfizető, Business Flow 8 offline Előfizető és Master Class Előfizető) üzleti szolgáltatására vonatkozó díjat megfizette, vagy aktívan fizeti és az adott pillanatban aktív előfizetéssel rendelkezik – azaz az előfizetési időszaka még nem járt le és/vagy az üzemeltető a szolgáltatást nem függesztette fel, nem tagadta meg számára.

Flow 8 online Előfizető minden olyan Flow 8 online előfizetést váltó gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki a Flow 8 online tagsági díjat megfizette (aktívan fizeti) és a díjjal fedezett időszakban igénybe veszi a Business Flow 8 üzleti platform online szolgáltatásait. A Business Flow 8 üzleti platform online szolgáltatásai az előfizetést követő 48 órában aktiválódnak és mindaddig aktívak maradnak, míg a Flow 8 online Előfizető előfizetési ideje le nem jár, illetve az üzemeltető a szolgáltatást fel nem függeszti, vagy meg nem tagadja bármilyen szabályszegés esetén.

Business Flow 8 offline Előfizető minden olyan Business Flow 8 offline előfizetést váltó gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki a Business Flow 8 offline előfizetési díjat megfizette (aktívan fizeti) és a díjjal fedezett időszakban igénybe veszi a Flow 8 online, illetve a Business Flow 8 offline szolgáltatásait. A Business Flow 8 online és offline szolgáltatásai az előfizetést követő 48 órában aktiválódnak és mindaddig aktívak maradnak, míg a Business Flow 8 offline Előfizető előfizetési ideje le nem jár, illetve az üzemeltető a szolgáltatást fel nem függeszti, vagy meg nem tagadja bármilyen szabályszegés esetén.

Master Class Előfizető minden olyan Master Class előfizetést váltó gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki az adott Master Class előfizetési díjat megfizette (aktívan fizeti) és a díjjal fedezett időszakban igénybe veszi a Flow 8 online, a Business Flow 8 offline, illetve az adott Master Class csoportot üzemeltető Franchise Partnert szolgáltatásait. A Business Flow 8 online és offline szolgáltatásai az előfizetést követő 48 órában aktiválódnak és mindaddig aktívak maradnak, míg a Master Class Előfizető előfizetési ideje le nem jár, illetve az üzemeltető a szolgáltatást fel nem függeszti, vagy meg nem tagadja bármilyen szabályszegés esetén. A Master Class csoport minden esetben a Franchise Partner által megadott Működési Szabályzat alapján működik.

1. A BUSINESS FLOW 8 ÜZLETI PLATFORM SZOLGÁLTATÁSAI

Jelen pontban a Business Flow 8 üzleti platform Felhasználókra és Előfizetőkre vonatkozó szolgáltatásokat taglalja.

1.1. Professzionális üzleti események

1.1.1. Flow 8 online meetup: A Business Flow 8 üzleti platform minimum heti rendszerességgel professzionális online meetup-okat szervez, ahol a résztvevő vállalkozók egy specialista által tartott online üzleti workshop keretein belül fejlődhetnek, bemutatkozási lehetőséget kapnak, ismerkedhetnek, kapcsolódhatnak és üzletelhetnek egymással.

A workshop definíciója: egy előre meghirdetett üzleti témában, az adott téma szakértője által vezetett interaktív tudásmegosztás és beszélgetés, amely lehetőséget biztosít minden résztvevő számára, hogy a véleményét és tapasztalatait megossza a többi résztvevővel, illetve a kérdéseit feltegye a téma szakértőjének.

A bemutatkozási lehetőség definíciója: a találkozó minden résztvevője lehetőséget kap, hogy röviden 1-1,5 percben bemutassa a vállalkozását – milyen célcsoportnak, milyen vágyára/problémájára, milyen megoldást ad, illetve kiket keres annak érdekében, hogy a vállalkozását fejlessze (ügyfelek, beszállítók, stratégiai partnerek, stb.). Így a bemutatkozások után, kötetlenül és közvetlenül kapcsolódhatnak és üzletelhetnek egymással.

Lehetőségek:

Az Előfizető (Flow 8 online, Business Flow 8 offline, Master Class Előfizető) korlátlanul látogathatja a Flow 8 online meetup-jait az előfizetési díjjal fedezett időszaka alatt.

A Felhasználó számára a Business Flow 8 üzleti platform a Flow 8 meetup-ok előfizetés nélküli látogatására fél év alatt 2 próba lehetőséget biztosít, hogy kipróbálja jelen pontban megfogalmazott szolgáltatást és betekintést kapjon annak működésébe, valamint a szolgáltatásban rejlő üzleti potenciálba.

1.1.2. Business Flow 8 offline üzleti találkozók

A Business Flow 8 üzleti platform minimum havi rendszerességgel professzionális offline üzleti találkozókat szervez, ahol a résztvevő vállalkozók egy üzleti workshop keretein belül fejlődhetnek, bemutatkozási lehetőséget kapnak, ismerkedhetnek, kapcsolódhatnak és üzletelhetnek egymással.

A workshop definíciója: lásd jelen ÁSZF 1.1.1. pontjában megfogalmazva
A bemutatkozási lehetőség definíciója: lásd jelen ÁSZF 1.1.1. pontjában megfogalmazva

Találkozó alkalmi költsége: az a díj, amit minden résztvevő (Felhasználó és Előfizető) helyben, a találkozón való személyes részvételkor fizet, amely tartalmazza a szervező által biztosított terem, technikai és egyéb költségek, a résztvevőre eső hányadát.

Lehetőségek:

A Business Flow 8 offline Előfizető korlátlanul látogathatja a Business Flow 8 offline üzleti találkozóit az előfizetési díjjal fedezett időszaka alatt, amennyiben megfizette az adott offline találkozó alkalmi költségét.

A Felhasználó és Flow 8 online Előfizető számára a Business Flow 8 offline üzleti találkozók egy év alatt 2 próba lehetőséget biztosít előfizetési díj mentesen, amennyiben megfizette az adott offline találkozó alkalmi költségét. Így kipróbálja jelen pontban megfogalmazott szolgáltatást és betekintést kap annak működésébe, valamint a szolgáltatásban rejlő üzleti potenciálba.

1.1.3. Franchise Partner által szervezett Master Class üzleti találkozók

A BFlow Franchise keretein belül a Franchise Partnerek speciális (iparágra, célcsoportra, küldetésre szabott) Master Class üzleti közösségeket hoznak létre és működtetnek, melyek egyedi, a Franchise Partnerek által meghatározott szabályok, feltételek és árazás szerint működnek. A Master Class közösségek Előfizetői egy előre meghatározott üzleti cél mentén tevékenykednek.

Egyedi szabályok, feltételek és árazás: a közösség a Franchise Partner által definiált célcsoporttal, céllal, szabályok szerint és egyedi árazással működik. Működéséhez saját helyszínt és forgatókönyvet választ, ami céljait leginkább szolgálja. A közösség előfizetési díját és a találkozók alkalmi költségét saját jogon határozza meg. Tagságát önállóan megválogathatja és a jelentkező érdeklődőkről szintén önálló jogon dönt.

A bemutatkozási lehetőség definíciója: lásd jelen ÁSZF 1.1.1. pontjában megfogalmazva
Találkozók alkalmi költsége: lásd jelen ÁSZF 1.1.2. pontjában megfogalmazva

Lehetőségek:

Az adott Master Class közösség találkozóit korlátlanul kizárólag az adott Master Class előfizető látogathatja, akit az egyedi közösség a tagjai közé választott, elfogadta annak célját, egyedi szabályait, működési rendjét, és megfizette az egyedi előfizetési díját. A Master Class Előfizetők korlátlanul látogathatják a Business Flow 8 offline üzleti találkozóit, vagy a Flow 8 online meetup-okat.

1.1.4. Floow Day rendezvények

A Business Flow 8 üzleti platform által rendszeres időközönként szervezett országos, vagy regionális konferenciák, amelyeken legalább 100 vállalkozó vállalkozó vesz részt. Ezen konferenciák és fókusznapok célja, hogy népszerűsítse az együttműködő üzleti kultúrát, és fejlessze a résztvevők ez irányú tudását és készségeit.

A Floow Day kiállítókkal és támogatókkal színesíti ezt eseményeket. Ez lehetőséget biztosít ara, hogy több vállalkozás is kiemelje magát az eseményen, és üzleti ajánlatait fókuszáltan népszerűsítse.

Lehetőségek:

A Flow 8 online, A Business Flow 8 offline Előfizetők a Floow Day rendezvények költségeit tekintve kiemelt kedvezményben részesülnek, ami kiterjed a belépő díjakra és a kiállítói, támogatói lehetőségekre is.

A Felhasználók minden esetben a legmagasabb költséget fizetik.

1.2. Business Flow 8 üzleti applikáció

A Business Flow 8 saját üzleti applikációval rendelkezik, amely a Felhasználóit és Előfizetőit egyaránt támogatja, de az előfizetésük mértékében különböző lehetőségeket biztosít számukra.

1.2.1. Saját vállalkozói profil kialakítása
» bemutatkozási felület
/ korlátlan hozzáférés minden Felhasználó és Előfizető számára

1.2.2. Esemény idővonal
» kronológiai sorrendben megjeleníti az üzleti eseményeket
/ korlátlan hozzáférés minden Felhasználó és Előfizető számára

1.2.3. Aktív esemény visszajelző rendszer
» bejelentkezések nyomon követése
/ korlátlan hozzáférés minden Felhasználó és Előfizető számára

1.2.4. Meghívó rendszer
» amivel meghívhatja a vállalkozó barátait
/ korlátlan hozzáférés minden Felhasználó és Előfizető számára

1.2.5. Intelligens kereső
» tevékenység és lokáció alapú kereső
/ Felhasználó számára erősen korlátozottElőfizető számára korlátlan

1.2.6. Archívum
» azon eseményeket tartja nyilván, ahol vállalkozó jelen volt
/ Felhasználó számára erősen korlátozottElőfizető számára korlátlan

1.2.7. Kapcsolati lista
» azon vállalkozók listája, akikkel már találkozott
/ Felhasználó számára erősen korlátozottElőfizető számára korlátlan

1.2.8. Más vállalkozók adatlapjának láthatósága és az üzleti funkciók használata
» betekintés más vállalkozók profiljába és üzleti funkciók használata, mint Chat, CRM, Ajánlás támogatás, Referencia generálás, stb…
/ Felhasználó számára erősen korlátozottElőfizető számára korlátlan

1.2.9. Üzleti ajánló rendszer
» amellyel egyszerűen összekapcsolható 2 vállalkozó
/ Felhasználó számára erősen korlátozottElőfizető számára korlátlan

1.2.10. Kapcsolatminősítő rendszer
» amellyel minősíthető az adott kapcsolat
/ Felhasználó számára erősen korlátozottElőfizető számára korlátlan

1.2.11. Feladatkezelő (CRM) rendszer
» amellyel időzített feladat adható az adott kapcsolathoz
/ Felhasználó számára erősen korlátozottElőfizető számára korlátlan

1.2.12. Üzenetküldő (Chat) rendszer
» amellyel a vállalkozók könnyen kommunikálhatnak egymással
/ Felhasználó számára erősen korlátozottElőfizető számára korlátlan

1.2.13. Business Tinder
» amivel könnyen üzleti partnereket és beszállítókat kereshet és találhat
/ Felhasználó számára erősen korlátozottElőfizető számára korlátlan

1.2.14. Üzleti tudástár (folyamatos bővítés)
» amivel folyamatosan fejlesztheti önmagát
/ Felhasználó számára erősen korlátozottElőfizető számára korlátlan

1.2.15. Hozzáférés a Business Flow 8 folyamatosan bővülő B2B adatbázishoz
» Előfizetős számára az üzleti funkciókon keresztül korlátlan hozzáférést biztosít
/ Felhasználó számára erősen korlátozottElőfizető számára korlátlan

1.2.16. Azonnali kedvezmények
» a Business Floow Zrt. által közvetlenül szervezett képzésekből és konferenciákból, és további kedvezményeket közvetít a közvetetten – azaz az együttműködő partnerek által szervezett hasonló események árából is
/ Felhasználó számára erősen korlátozottElőfizető számára korlátlan

2. A SZERZŐDÉS KÖRÜLMÉNYEI

2.1. Szerződő felek
Jelen szerződés egyrészről a Business Floow Zrt. – mint a Business Flow 8 üzleti platform üzemeltetője, másrészről Előfizető között jön létre – (Együttesen: Felek).

2. 2. A szerződés hatálya
Felek együttesen elfogadják, hogy a köztük magyar nyelven írt jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Business Floow Zrt. rögzít, illetve Előfizető számára hozzáférhetővé tesz.

A Business Floow Zrt. fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Business Floow Zrt. rövid felhívás formájában tájékoztatja tagjait. A Business Floow Zrt. biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Előfizető és Felhasználó számára a https://businessflow.hu, illetve https://businessflow8.hu weboldalakon folyamatosan elérhető és Előfizető, illetve Felhasználó számára előhívható, tárolható.

A jelen ÁSZF integráns és elválaszthatatlan mellékletét képezi a https://businessflow.hu, illetve https://businessflow8.hu weboldalakon folyamatosan elérhető Működési Szabályzat és vezérelvek megnevezés dokumentum.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak a Business Flow 8 üzleti platform szolgáltatások, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével létrejövő jogviszonyra, általános jelleggel szabályozza a szerződő Felek jogait és kötelezettségeit.

Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Business Floow Zrt. munkatársaira, általa megbízott személyekre, továbbá a Business Flow 8 üzleti platform Előfizetőire, azok szereplőire és tevékenységeikre.

Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

3. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGE

3.1. Az Előfizetői jogviszony keletkezése
Az Előfizetői jogviszony minden esetben 1 évre, azaz 365 napra jön létre, függetlenül attól, hogy az Előfizető milyen fizetési módozatot választ.

Az Előfizetői jogviszony azzal a nappal jön létre, amikor Ön bármelyik előfizetéses szolgáltatás oldalán a vásárlásnál a „Megrendelem” / „Jelentkezem” / „Megvásárolom” / „Kérem” gombra kattint, úgy Ön tudomásul veszi, hogy rendelésének elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Előfizető az előfizetői szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg kijelenti, hogy elolvasta, megismerte, és magára vonatkozóan kötelezőnek elfogadja a Business Flow 8 Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzatot, az Etikai kódexet, valamint az Adatkezelési szabályzatot és Adatvédelmi nyilatkozatot, melyet mindenkor a a https://businessflow.hu, illetve https://businessflow8.hu weboldalakon ér el.

3.2. A megvásárolható Előfizetői szolgáltatások köre

A Business Flow 8 platform által biztosított üzleti előfizetéseket és szolgáltatásokat minden esetben a https://businessflow.hu, https://businessflow8.hu, https://flow8.hu, illetve a https://floowday.hu domaineken és ezek aldomainjein, az egyes termékek és szolgáltatások leírásainál tesszük közzé, és amelyek változhatnak kedvezményes időszaktól függően. Az árak lefelé és felfelé is változhatnak az aktuális árhoz képest.

3.3 Fizetési mód

3.3.1. Előfizetői szolgáltatások esetén:
Minden esetben online bankkártyás fizetéssel, az OTP Simple Pay, Stripe, vagy a Barion segítségével

3.3.2. A nem előfizetéshez kötött szolgáltatások esetén

3.3.2.1. Business Flow 8 offline és
Franchise Partner által szervezett Master Class üzleti találkozók esetén:

    • helyben készpénzes fizetéssel
    • átutalással, a szervező által kiállított díjbekérő alapján a vásárló bankjától függő díjszabás

3.3.2.2. Floow Day rendezvények esetén:

    • online bankkártyás fizetés az OTP Simple Pay-en, Stripe-on, vagy Barion-on keresztül
    • átutalással, a szervező által kiállított díjbekérő alapján / a vásárló bankjától függő díjszabás

3.3.2.3. Egyéb online/offline esemény, vagy online tananyag esetén:

    • online bankkártyás fizetés az OTP Simple Pay-en, Stripe-on, vagy Barion-on keresztül
    • átutalással, a szervező által kiállított díjbekérő alapján / a vásárló bankjától függő díjszabás

3.4. Az Előfizetői jogviszony érvényessége
Előfizető előfizetői jogviszonya addig tart, amíg az előfizetési díjjal fedezett időszak le nem jár, amennyiben Előfizető teljes mértékben betartja az Általános Szerződési Feltételeket, Működési szabályzat és irányelveket, valamint az Etikai Kódex-et, illetve az ÁSZF alapján fel nem mondja azt, vagy az előfizetői jogviszonyból az előzőek be nem tartása miatt kizárásra nem kerül.

4. ELŐFIZETÉSI DÍJ MEGFIZETÉSE

4.1. Az Előfizetések díjfizetési módja
Előfizető köteles Business Floow Zrt. számára az előfizetési díjat minden esetben előre, a 3.2.1. pontban meghatározott módon megfizetni, a Business Floow Zrt., K&H Banknál vezetett, 10404089 – 50526952 – 78561005 számú számlaszámára. Az előfizetési díj megfizetésének az minősül, ha az adott összeget jóváírták a Business Floow Zrt. számláján.

4.2. Előfizetési díjak mértéke

Előfizetési módozat

Havi díjfizetés

Féléves díjfizetés

Éves Díjfizetés

Flow 8 online előfizetés

15.000 Ft+Áfa/hó
Éves ktg:
180.000 Ft+Áfa

82.500 Ft+Áfa/félév
Éves ktg:
165.000 Ft+Áfa

150.000 Ft+Áfa/év

Business Flow 8 offline előfizetés

20.000 Ft+Áfa/hó
Éves ktg:
240.000 Ft+Áfa

110.000 Ft+Áfa/félév
Éves ktg:
220.000 Ft+Áfa

200.000 Ft+Áfa/év

Master Class előfizetés

Egyedi árazás

Egyedi árazás

Egyedi árazás

4.3. Előfizető kötelezettségei
Előfizető tudomásul veszi, hogy a Business Floow Zrt. (Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 7-9. 1 em. 4.) adatkezelő által a https://businessflow8.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., valamint a Stripe Inc., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

Előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetése időtartama alatt köteles aktív és fedezettel rendelkező bankkártyát biztosítani a Business Flow 8 üzleti platform automata fizetési rendszere számára.

Amennyiben Előfizető bankkártyája lejárt vagy inaktív státuszba került, köteles az előfizetése időtartama alatt új, aktív és fedezettel rendelkező bankkártyát biztosítani, illetve fedezett hiányában a legrövidebb időn belül megszüntetni a fedezet nélküli állapotot.

Online Bankkártyás fizetés esetén a Simple Pay (OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 1093, Budapest, Közraktár u. 30-32.) és a Stripe Inc. szolgáltatását használjuk, ahol a Megrendelő az OTP, vagy a Stripe rendszerén belül adja meg a bankkártya adatokat, az közvetlenül nálunk nem kerül tárolásra és ahhoz hozzáférése nincs Szolgáltatónak. Bankkártyás fizetés esetén, a szeminárium számlánkon történő jóváírásától számított 1 napon belül állítjuk ki a számlát és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre (mivel ez automatikusan történik az űrlapon megadott adatok alapján, így legtöbb esetben ez automatikus).

Amennyiben Ön a vásárlásnál a „Megrendelem” / „Jelentkezem” / „Megvásárolom” / „Kérem” gombra kattint, úgy Ön tudomásul veszi, hogy rendelésének elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ön számára.Rendelésének elküldésével Ön kijelenti, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) pontjában foglalt határidő lejárta előtt kezdte meg.

Megrendelésének megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld Önnek megrendeléséről, elektronikus formában, a rendeléskor Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben ez a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy keressen minket az varga.istvan@businessflow.hu email címen.

A vásárló elfogadja, hogy az üzemeltető cég által üzemeltetett elfogadóhely felhasználói adatbázisában tárolt bármely, a vásárlás során megadott adat a vásárló által átadásra kerüljön a Simple Pay (OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 1093, Budapest, Közraktár u. 30-32., és a Stripe Inc., mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A vásárló elfogadja, hogy jelen ÁSZF 3.1 pontjában elfogadott Előfizetői jogviszony 1 évre, azaz 365 napra jött létre, függetlenül attól, hogy milyen fizetési módozat került kiválasztásra. Vásárlót tudomással bír arról, hogy az Előfizetői jogviszonyának létrejöttének dátumától összesen 14 naptári nap elállási jog illeti meg. Az elállási időszak letelte után, azaz a 15. naptól Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF alapján a teljes időszakra (365 naptári napra) vonatkozó díjra.

A vásárló elfogadja, hogy a szerződés aktív időtartama alatt, jelen ÁSZF-től való elállás – azaz az előfizetés lejárati idő előtti lemondása – esetén, Szolgáltató jogosan követeli (bankkártyás fizetés esetén, jogosan vonja le a vásárló bankkártyájáról), a szerződés teljes időtartamára vonatkozó, jelen ÁSZF alapján megállapodott fizetési módozat alapján az elmaradó előfizetési díjat.

5. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGE

5.1. Szolgáltató kötelezettségei
Szolgáltató vállalja, hogy jelen szerződés 1. pontjában megfogalmazott szolgáltatásokat Előfizető számára folyamatosan biztosítja és fejleszti. Előfizető a Business Flow 8 üzleti platform által nyújtott szolgáltatásokra az 1. pontban meghatározottak szerint, az előfizetésének megfelelő mértékben jogosult az előfizetési díjjal fedezett időszakban.

5,2. Szolgáltató jogai
Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni (klubvezetők, központi csapat, stb…).

5.3. Vis major helyzet
Vis major helyzet esetén, amennyiben baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály, mint háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó következményeképpen, amely az Előfizető, illetőleg a Business Flow 8 üzleti platform hatáskörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó a Business Flow 8 üzleti platform szolgáltatásaira és rendezvényeire, programjaira, illetőleg egyéb szolgáltatásaira.

5.4. Előfizető kötelezettségei
Előfizető a Flow 8 online, a Business Flow 8 offline és a Master Class üzleti találkozókon kizárólag személyesen működhet közre, azaz nem helyettesíthető más közreműködővel, helyettesítő személlyel. Előfizető nevében nem nyilatkozhat más személy, azaz kizárólag ő jogosult bármilyen nyilatkozatot tenni.

6. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

6.1. Jogviszony megszűntetése Előfizető általi lemondással
Előfizető a Business Flow 8 üzleti platform által biztosított saját profiljában mondhatja le bármikor az előfizetést, az előfizetés lejárati dátuma előtt.

Az előfizetői jogviszony megszűnésével minden addig elért funkció, kedvezmény és lehetőség egyidejűleg megszűnik.

Előfizető elfogadja, hogy a lemondás tényének hiányában az előfizetői jogviszonya nem szűnik meg az előfizetési időszak lejártakor, hanem automatikusan meghosszabbodik további 365 nappal, az előző időszakban meghatározott fizetési módozat alapján. Előfizetőnek minden esetben jeleznie kell Szolgáltató felé az előfizetés lejárta előtt, hogy az előfizetését megszünteti, mert ennek hiányában, már nem alkalmazható jelen ÁSZF 6.4. pontja.

Előfizető elfogadja, hogy a szerződés aktív időtartama alatt (az elállási időszakon túl), a szerződéstől való elállás – azaz az előfizetés lejárati idő előtti lemondása esetén, a Szolgáltató jogosult a szerződés teljes időtartamára vonatkozó, a megállapodott fizetési módozat alapján meghatározott elmaradó előfizetési díjra.

6.2. Szolgáltató általi rendkívüli felmondással
Az előfizetői jogviszony megszűnik, ha a Business Flow 8 üzleti platform felhasználói bejelentés alapján okszerű indokolást tartalmazó, rendkívüli felmondással él.

6.3. Elállási jog alkalmazásával
Az előfizetői jogviszony automatikusan megszűntethető, ha az Előfizetői és az elállási jogával, ami az előfizetői jogviszonylétrejöttének dátumától, 14 naptári napig él.

7. TITOKTARTÁS

Üzleti titok védelme: Előfizető időbeli korlát nélkül köteles minden általában elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa megismert minden üzleti titkot, így különösen a többi Előfizető üzleti titkait, továbbá a Business Flow 8 üzleti platform szolgáltatás elemeinek és a know-how, valamint egyéb rendszerjellemzők és ismeretanyagok titkosságát megőrizze, továbbá, hogy annak bármely harmadik személy általi másolhatóságát megakadályozza.

8. SZELLEMI TULAJDON

8.1. Védjegyek, logók használata

A Business Floow Zrt. weboldalain, az online és offline médiában, valamint a rendezvényein megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Business Floow Zrt., közreműködői, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Business Floow Zrt., közreműködői, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Előfizető és harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

8.2. Jogok kezelése

Előfizető által a Business Flow 8 üzleti platform szolgáltatásaival kapcsolatban, illetőleg a Business Flow 8 üzleti platform rendezvényei során a Business Floow Zrt.-vel, közreműködőivel és szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Business Floow Zrt. ingyenesen korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Business Floow Zrt. minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható, külön ellenérték fizetéséhez nem köthető.

8.3. Ötletek hasznosítása

A Business Floow Zrt. időbeli és térbeli korlátozás nélkül jogosult Előfizető észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy Előfizető részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

9. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

9.1. Hozzájárulás

A Business Flow 8 üzleti platform szolgáltatásainak igénybe vételének megkezdésével Előfizető kijelenti, hogy a szükséges adatkezeléshez a Business Flow 8 üzleti platform Adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint hozzájárul.

9.2. Felelősség

Előfizető kijelenti, hogy az általa a Business Flow 8 üzleti platform részére megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Előfizető vállalja, hogy az adataiban, illetve az általa átadott adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatja a Business Flow 8 üzleti platform munkatársait, és közreműködő partnereit. A Business Flow 8 üzleti platform kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

9.3. Kizárás

A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben és a Működési szabályzatban foglaltaktól eltérő felhasználása miatt a Business Flow 8 üzleti platformot nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik személy, vagy Előfizető szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Business Flow 8 a jelen ÁSZF-ben és a Működési szabályzat és vezérelvek dokumentumban foglalt rendelkezések szerint járt el.

10. KÁRTÉRÍTÉS

10.1. Nem Business Flow 8 üzleti platform által nyújtott szolgáltatások

A Business Flow 8 üzleti platform nem vállal semmilyen felelősséget az Előfizetők és a Felhasználók, valamint azok szerződéses partnerei által nyújtott egyéb termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat és termékeket Előfizető kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe, használhatja.

10.2. Kártérítés kizárás

A Business Flow 8 üzleti platform semmilyen felelősséget nem vállal az Előfizetői, vagy Felhasználói, illetve a találkozókon megismert vendégek, és a szerződéses partnerek által biztosított egyéb szolgáltatások és termékek igénybe vételével, illetőleg használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

10.3. Előfizetői felelősség

Előfizető teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Business Flow 8 üzleti platform bármilyen találkozóin és egyéb rendezvényeinek keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Business Flow 8 üzleti platform, mind a közreműködői és szerződéses partnerei, mind a többi Előfizető, Felhasználó mind a harmadik személyek irányában.

10.4. Felelősség kizárás

A Business Flow 8 üzleti platform kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet Előfizető, Felhasználó vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Business Flow 8 üzleti platform bármely közreműködőjének, szerződéses partnerének, Felhasználójának vagy Előfizetőjének, illetve harmadik személynek

.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. Előfizető egyéb jogai és kötelezettségei

Előfizető egyéb jogait és kötelezettségeit a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum tartalmazza.

11.2. Változtatás joga

A jelen ÁSZF és a melléklete, a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum egyoldalú változtatásának jogát a Business Flow 8 üzleti platform fenntartja tekintettel a marketing és képzési szolgáltatás, valamint a know-how és rendszerjellemzők változásának lehetőségére is. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Business Flow 8 üzleti platform a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani, amely a Business Floow Zrt. által üzemeltetett honlapon történő közzététellel azonnali hatállyal hatályba lépnek.

11.3. Ráutaló magatartás

A rendelkezéseket a Business Flow 8 üzleti platform előzetesen közzéteszi a https://businessflow.hu, illetve https://businessflow8.hu weboldalakon. Előfizető a Business Flow 8 üzleti platform által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a jelen ÁSZF-ben és módosításaiban foglaltakat. A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével az Előfizető kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadja.

11.4. Irányadó jogrend

A Business Floow Zrt, mint a Business Flow 8 üzleti platform szolgáltatások üzemeltetője, Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság. Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

11.5. Érvénytelenség esete

Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak.

11.6. Vitás kérdések rendezése

Felek a jelen ÁSZF-fel, illetőleg a Business Flow 8 üzleti platform által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül kötelesek egymással rendezni, a peres eljárást csak ennek sikertelensége esetén jogosultak igénybe venni. Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

Kelt: Budapest, 2023. 04. 23.
(A változtatás jogát a Business Floow Zrt.. fenntartja)